آهن باکس http://ahanbox.mihanblog.com 2020-06-02T23:12:22+01:00 text/html 2018-11-23T20:41:53+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام قیمت میلگرد شاهرود http://ahanbox.mihanblog.com/post/20 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">کارخانه فولاد شاهرود که تولید کننده&nbsp;</span><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><a title="میلگرد شاهرود" href="https://ahanbox.com/shahrud" target="_blank" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">میلگرد شاهرود</a></strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;نیز می باشد، این میلگرد را در سایزهای مختلف و به صورت شاخه ای روانه بازار آهن و میلگرد ایران می کند.</span><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img title="خرید و فروش میلگرد کارخانه فولاد شاهرود" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/rebar-price.jpg" alt="قیمت میلگرد شاهرود" width="500" height="79" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">قیمت میلگرد شاهرود به صورت روزانه، آنلاین و لحظه ای در سایت آهن باکس مرجع قیمت انواع میلگرد ساده و آجدار منتشر و به روز رسانی می شود.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">شما می توانید برای مشاهده قیمت میلگرد شاهرود از طریق لینکی که در ادامه قرار می دهیم وارد سایت آهن باکس شده و جدیدترین قیمت های امروز و به روز را مشاهده کنید.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">خرید و فروش میلگرد شاهرود مستقیما از درب کارخانه قابل انجام بوده و این امر را واحد فروش میلگرد آهن باکس برای شما انجام می دهد.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">یکی از پر درخواست ترین نوع میلگرد آجدار در بازار آهن و میلگرد، میلگرد&nbsp;<strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><a title="کارخانه میلگرد شاهرود" href="https://ahanbox.com/shahrud" target="_blank" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">کارخانه فولاد شاهرود</a></strong>&nbsp;که در استان سمنان واقع شده است، می باشد.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">این نوع میلگرد استاندارد های لازم برای بکار گیری در انواع پروژه های عمرانی و ساخت و ساز را داشته و خریدار می تواند از آن و تحت نظارت مهندس ناظر خود در ساخت و ساز خود استفاده نموده و پایان کار خود را دریافت کند.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">جهت خرید میلگرد شاهرود می توانید از طریق شماره هایی که در سایت آهن باکس درج شده با واحد فروش آهن آلات تماس بگیرید و سفارش خود را به این واحد اعلام کنید.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">قابل ذکر است به دلیل اینکه قیمت هایی که در سایت آهن باکس درج شده، مناسب بوده و مستقیما از کارخانه بار برای شما ارسال می شود، تسویه حساب سفارش شما باید قبل از خروج بار از درب کارخانه فولاد شاهرود به صورت کامل با واحد حسابداری آهن باکس انجام شود.</p><h2 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: center;"><a title="قیمت میلگرد شاهرود" href="https://ahanbox.com/shahrud" target="_blank" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">قیمت میلگرد شاهرود</a></h2><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><a href="https://ahanbox.com/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af" rel="tag" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">قیمت میلگرد</a><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="https://ahanbox.com/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86" rel="tag" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">قیمت میلگرد سمنان</a><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="https://ahanbox.com/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%af" rel="tag" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">قیمت میلگرد شاهرود</a><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="https://ahanbox.com/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86" rel="tag" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">قیمت میلگرد شاهرود آنلاین</a><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="https://ahanbox.com/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1" rel="tag" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">قیمت میلگرد شاهرود در بازار</a><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="https://ahanbox.com/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87-%d8%a7%db%8c" rel="tag" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">قیمت میلگرد شاهرود شاخه ای</a><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="https://ahanbox.com/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%af" rel="tag" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">کارخانه میلگرد شاهرود</a><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="https://ahanbox.com/tag/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af" rel="tag" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">میلگرد</a><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="https://ahanbox.com/tag/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86" rel="tag" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">میلگرد سمنان</a><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;,</span><a href="https://ahanbox.com/tag/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%af" rel="tag" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">میلگرد شاهرود</a></p> text/html 2018-08-04T22:22:48+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام میلگرد روهینا دزفول جنوب http://ahanbox.mihanblog.com/post/19 <a href="https://ahanbox.quora.com/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8" target="" title="قیمت میلگرد روهینا "></a><a href="https://ahanbox.quora.com/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8" target="" title="قیمت میلگرد روهینا "><h1 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: center;"><font color="#1976d2"><span style="margin-right: auto; margin-left: auto; font-size: 9pt; max-width: 100%;">قیمت میلگرد روهینا</span></font></h1><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"></p></a><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">قیمت میلگرد روهینا</strong>&nbsp;دزفول جنوب به صورت انلاین در سایت آهنباکس منتشر و بروز رسانی می شود. با مراجعه به اهن باکس می توانید قیمت امروز میلگرد روهینا را مشاهده کنید.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">کارخانه روهینا دزفول در استان خوزستان و شهر دزفول واقع شده که میلگرد تولیدی این کارخانه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">برای دیدن قیمت میلگرد روهینا می توانید از طریق آدرس اینترنتی زیر به صفحه کارخانه روهینا مراجعه و جدیدترین قیمت میلگرد دزفول را بررسی نمایید.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-decoration-line: underline;">https://ahanbox.com/rouhina</span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">عکس زیر مربوط به میلگرد تولید کارخانه روهینا می باشد</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/08/-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-e1533407931203.jpg" alt="قیمت میلگرد روهینا" width="400" height="225" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">&nbsp;علامت اختصاری میلگرد کارخانه روهینا ROUHINA می باشد. این میلگرد دارای استاندارد فولاد از آمریکا و انگلیس بوده و با اطمینان می توان از آن در اجرای انواع پروژه های عمرانی و ساختمانی استفاده نمود.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">آهنباکس میلگرد روهینا را پیشنهاد کرده و شما می توانید از طریق ارتباط با کارشناس فروش میلگرد روهینا، اقدام به خرید این میلگرد از طریق سایت آهنباکس نمایید.</p><h2 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: center;"><a title="قیمت میلگرد" href="https://ahanbox.com/rebar-price" target="_blank" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">قیمت میلگرد</a></h2><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">در سایت&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/" target="_blank" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">آهن</a>&nbsp;باکس علاوه بر قیمت میلگرد روهینا، می توانید قیمت میلگرد سایر کارخانه های تولید میلگرد در ایران را نیز مشاهده کنید.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">قیمت روز میلگرد به صورت لحظه ای و آنلاین در سایت اهن باکس...</p><h3 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: center;">جدول مشخصات میلگرد روهینا</h3><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; width: 573px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><tbody style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">WEIGHT OF EACH REBAR</strong></p><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">(KG)</strong></p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">NUMBER OF PIECES PER BUNDLE</strong></p><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">+/- 1%</strong></p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">BUNDLE WEIGHT (KG)</strong></p><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">+/- 20KG</strong></p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">LENGTH (M)</strong></p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">SIZE</strong></p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">4.6</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">426</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">8</strong></p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">7.3</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">268</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">10</strong></p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">10.3</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">191</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">12</strong></p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">14.2</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">138</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">14</p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">18.5</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">106</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">16</p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">23.2</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">84</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">18</strong></p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">29</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">67</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">20</p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">35</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">56</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">22</strong></p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">45</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">44</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">25</p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">57</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">34</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">28</p></td></tr><tr style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">74</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">26</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">1960</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">12</p></td><td width="123" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center; border: 1px solid black;"><p class="Default" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">32</strong></p></td></tr></tbody></table><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">میلگرد روهینا دارای استحکام کشش و استحکام تسلیم متفاوتی به ازای سایزهای متنوع می باشد و در تولید این میلگرد از فولاد نوع ST 5S p استفاده شده.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">قیمت میلگرد روهینا را در سایت اهنباکس مشاهده کنید...</p> text/html 2018-08-03T14:58:20+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام آزمایش استاندارد میلگرد http://ahanbox.mihanblog.com/post/18 <h1 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;">استاندارد های مشخصات و آزمایش ها بر روی میلگرد</h1><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><a href="https://ahanbox.persianblog.ir/B3DAQApa3OfDwQAmm61p-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" title="استاندارد میلگرد" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">آزمایش های استاندارد میلگرد</a>&nbsp;شامل آزمون هایی هستند که تا حد امکان بر اساس مشخصات و آزمایش های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شده اند. در مواردی که استانداردهای ملی ایران در مورد برخی از آزمایش های استاندارد&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar-price/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">میلگرد</a>&nbsp;تدوین نگردیده اند می توان از استاندارد های بین المللی استفاده نمود.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-1416 size-medium" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-300x213.jpg" alt="آزمایش های استاندارد میلگرد" width="300" height="213" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></p><h2 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;">انواع آزمایش های استاندارد میلگرد</h2><ol style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آزمایش کششی میلگرد</li><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آزمایش کششی بعد از خم کردن و باز کردن خم ( برای میلگرد و سیم به قطر کمتر از ۹ میلی متر)</li><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آزمایش خم کردن و باز کردن خم</li><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><a href="https://ahanbox.com/reinforcement-bar/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن</a>&nbsp;(آزمایش تیر)</li><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن ( آزمایش بیرون کشیدن میلگرد)</li><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آزمایش وصله های جوش شده میلگرد</li><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آزمایش خستگی میلگرد</li><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آزمون تعیین ترکیب شیمیایی میلگرد</li><li style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آزمون سنجش ابعاد و وزن</li></ol><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">در ادامه اشاره ای به آزمایش های استاندارد میلگرد که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند می شود:</p><h3 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">آزمایش کشش</span></h3><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">آزمون کشش باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۸۱۰۳ انجام شود. در این آزمون برای تعیین میزان درصد ازدیاد طول کلی در حداگثر نیرو، بایستی نشانه گذاری هایی با فواصل مساوی بر روی طول آزاد نمونه آزمون ایجاد شود. فاصله میان نشانه گذاری ها باید۵، ۱۰ یا ۲۰ میلی متر متناسب با&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><a href="https://ahanbox.com/rebar-calculate/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">قطر میلگرد</a></span>&nbsp;انتخاب شود. برای تعیین ویژگی های کششی، میزان سطح مقطع اسمی میلگرد باید در محاسبات مورد استفاده قرار گیرد.</p><h3 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">آزمون خمش</span></h3><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">آزمون خمش نیز باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۸۱۰۳ انجام شود. نمونه آزمون باید تا زاویه ای بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ درجه حول فک خمش، متناسب با قطر میلگرد خم شود.</p><h3 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">آزمون خستگی</span></h3><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">آزمون خستگی باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۸۱۰۳ انجام شود.</p><h3 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">آزمون تعیین ترکیب شیمیایی میلگرد</span></h3><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">بطور معمول تعیین ترکیب شیمیایی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۷۹ انجام می شود. درصورت وجود اختلاف نظر&nbsp; در مورد روش مورد استفاده، ترکیب شیمیایی بایستی از طریق یک روش مرجع مناسب که در&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/channel/UCMtM4p3vFEPI--eKOJ24QJw/" rel="noopener" target="_blank" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">استاندارد ملی ایران</a>&nbsp;شماره ۱۰۹۷۹ ارائه شده است، انجام شود.</p><h3 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">آزمون سنجش ابعاد و وزن</span></h3><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">نمونه مورد ارزیابی ابتدا از نظر ابعاد و اندازه های مورد نظر، توسط وسایل سنجش دقیق اندازه گیری شده و با مقادیر ابعاد و رواداری میلگرد مطابق&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar-mapping-4th/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">جداول استاندارد میلگرد</span>&nbsp;</a>و&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/telorance/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">رواداری میلگرد</a>&nbsp;ارزیابی می شود.</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;">برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمایش های استاندارد میلگرد می توانید به استانداردهای ملی ایران به شماره های<a href="https://ahanbox.com/rebar-standard3132/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">۳۱۳۲</a>، ۱۷۹۷،۱۰۱۶ و ۱۰۱۴ مراجعه ننمایید.</p><h5 style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.</span></h5> text/html 2018-07-28T13:30:16+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام استاندارد میلگرد ۳۱۳۲ http://ahanbox.mihanblog.com/post/17 <h1 style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.46667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.2;">تعریف استاندارد میلگرد ۳۱۳۲</h1><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);"><a href="https://ahanbox.quora.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DB%B3%DB%B1%DB%B3%DB%B2" target="_blank" title="استاندارد میلگرد" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">استاندارد میلگرد ۳۱۳۲</a>&nbsp;یک نشریه استاندارد در مورد&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/telorance" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">میلگرد های فولادی گرم</span></a>&nbsp;نورد شده برای استفاده در بتن مسلح می باشد که اولین بار در سال ۱۳۶۹ تدوین شد و اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات ملی استاندارد ایران، به عنوان نشریه استاندارد&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar-price" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">میلگرد</span></a>&nbsp;منتشر می شود و&nbsp;جایگزین نشریه استاندارد میلگرد منتشر شده در سال ۱۳۸۱ شده است.</p><h2 style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.2rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3;"><img class="aligncenter wp-image-1401 size-full" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF.jpg" alt="استاندارد میلگرد 3132" width="280" height="180" style="box-sizing: inherit; border: 0px; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; clear: both; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"><br style="box-sizing: inherit;">هدف</h2><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">هدف از تدوین این نشریه استاندارد، تعیین ویژگی ها وروش آزمون میلگرد های فولادی گرم نورد دیده&nbsp; به شکل<a href="http://www.dalfak.com/ahanbox" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">میلگرد ساده و آج دار</span></a>&nbsp;برای استفاده در بتن مسلح می باشد.</p><h2 style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.2rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3;">دامنه کاربرد</h2><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">این استاندارد برای میلگرد های فولادی گرم نورد دیده بصورت شاخه ویا کلاف کاربرد دارد و برای قلاب های مورد استفاده جهت بلند کردن و حمل و نقل محموله های مختلف نظیر قطعات بتنی سنگین و نیز جهت&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/weight-calculate" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">میلگرد های مورد مصرف در بتن</span></a>&nbsp;های پیش تنیده کاربرد ندارد.</p><h2 style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.2rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3;">محتوا</h2><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">محتوای استاندارد میلگرد&nbsp; شامل موارد زیر می باشد:<br style="box-sizing: inherit;">• اصطلاحات و تعاریف استاندارد در مورد&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">میلگرد</span></a><br style="box-sizing: inherit;">• انواع نماد های استاندارد<a href="https://ahanbox.com/joist-table" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">میلگرد بکار رفته در نقشه های محاسباتی</span></a>&nbsp;و اجرایی وروابط محاسباتی مرتبط بامیلگرد<br style="box-sizing: inherit;">• طبقه بندی انواع میلگردهای ساده و آج دار<br style="box-sizing: inherit;">• ویژگی های کششی، مکانیکی و خمشی میلگردها<br style="box-sizing: inherit;">• ویژگی های&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/welding-rebar" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">جوش پذیری در میلگرد</span></a><br style="box-sizing: inherit;">• ضوابط نمونه برداری از میلگرد</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">این استاندارد در کنار دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان در مورد میلگرد، شامل مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مرجع های قابل استناد برای استفاده از میلگرد در مباحث طراحی، تهیه نقشه های اجرایی، اجرا و نظارت می باشند.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">مخاطبان عزیز سایت آهنباکس در صورت تمایل می توانند برای دریافت رایگان فایل پی دی اف استاندارد میلگرد۳۱۳۲ از طریق&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/consult" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">آهن مشاور</span></a>&nbsp;با تیم فنی کارشناسان&nbsp;<a href="https://www.behance.net/ahanbox" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;">آهن باکس</a>&nbsp;تماس گرفته&nbsp; و این نشیه را تهیه کرده و&nbsp; با تیم مشاوره سایت سوالات و مشکلات خود را مطرح نمایند.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-align: center;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.</span></p> text/html 2018-07-24T21:57:11+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام آنالیز قیمت میلگرد http://ahanbox.mihanblog.com/post/16 <a href="http://ahanbox.blog.ir/1397/05/03/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" title="آنالیز قیمت میلگرد"><h1 data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">آنالیز قیمت میلگرد مصرفی ساختمان</span></h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"></p></a><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 9pt; text-align: center;">آنالیز&nbsp;</span><span data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 9pt; text-align: center;"><strong style="font-size: 9pt;"><a title="قیمت میلگرد" href="https://ahanbox.com/rebar-price" target="_blank" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-price" style="font-size: 9pt;">قیمت میلگرد</a></strong>&nbsp;</span><span data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 9pt; text-align: center;">در یک پروژه ساختمانی یکی از ارکان مهم آنالیز ساختمان به ویژه در قسمت آنالیز اسکلت بتنی ساختمان بشمار می رود.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای آنالیز قیمت میلگرد ابتدا بایستی&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar-recognize" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-recognize" style="font-size: 9pt;">مقدار میلگرد مصرفی</a>&nbsp;ساختمان مشخص گردد، که این مسئله به دو روش قابل اندازه گیری می باشد:</p><ol style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">روش محاسبه سرانگشتی میلگرد:</span>&nbsp;همانطور که در مقاله های پیشین آهن باکس در مورد&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar-calculate/" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-calculate/" style="font-size: 9pt;">محاسبات سرانگشتی ساختمان</a>&nbsp;بطور مفصل شرح داده شده است برای تعیین وزن میلگرد مورد نیاز یک ساختمان می توان بر مبنای تعداد طبقات و زیربنا از یک تقریب مناسب استفاده کرد که عبارتست از، به ازا هر متر مربع زیر بنا، میلگرد مورد نیاز بین ۳۵ تا ۶۵ کیلوگرم در نظر گرفته می شود.</li><li style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">متره دقیق میلگرد بر اساس نقشه های اجرایی:</span>&nbsp;در این روش محاسبه دقیق مقدار میلگرد مصرفی یک پروژه منوط به تهیه نقشه های کامل اجرایی&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/tie-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/tie-bar/" style="font-size: 9pt;">آرماتور بندی</a>&nbsp;می باشد. این نقشه ها شامل نقشه های فونداسیون، ستون، تیر و سقف می باشد. مزیت این روش نسبت به روش اول در این است که سایز میلگرد مصرفی ساختمان به تفکیک قابل محاسبه می باشد.</li></ol><h2 style="font-family: Tahoma;">لیستوفر میلگرد</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای آنالیز قیمت میلگرد در یک پروژه ساختمانی پبشنهاد می شود که از روش دقیق آنالیز که به روش متره کردن انجام می شود استفاده گردد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بدین منظور می توانید از جداول آماده که توسط نرم افزار اکسل تهیه شده استفاده کنید و مقدار میلگرد ها را به تفکیک سایز در ردیف های جدول ثبت کنید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">این جداول با نام&nbsp;<a href="http://www.farasaeg.ir/onlinehelp/Listofer.htm" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://www.farasaeg.ir/onlinehelp/Listofer.htm" style="font-size: 9pt;">جدول لیستوفر</a>&nbsp;میلگرد شناخته می شوند. سپس با استفاده از&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/stahlbau-profile/" data-mce-href="https://ahanbox.com/stahlbau-profile/" style="font-size: 9pt;">جدول اشتال</a>&nbsp;وزن واحد هر میلگرد را در ردیف های دیگر جدول یادداشت کرده و سپس با انجام یک عملیات ضرب ساده متراژ میلگرد مورد نیاز را در وزن واحد آن ضرب کرده تا وزن میلگرد محاسبه شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در ادامه یک نمونه از جدول لیستوفر میلگرد برای آشنایی بیشتر ارائه شده است. برای تهیه جداول خام و تکمیلی تر می توانید به&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/steel-wiki/" data-mce-href="https://ahanbox.com/steel-wiki/" style="font-size: 9pt;">دانشنامه آهن باکس</a>&nbsp;مراجعه نمایید ویا از طریق آهن مشاور با کارشناسان فنی آهن باکس تماس گرفته و جداول را&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">بصورت رایگان</span>&nbsp;تهیه نمایید.</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-1285 size-medium" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-300x165.jpg" alt="آنالیز قیمت میلگرد" width="300" height="165" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-300x165.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">پس از تکمیل جدول لیستوفر کافی است به منوی میلگرد در صفحه اصلی&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/" data-mce-href="https://ahanbox.com/" style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">آهن باکس</span></a>&nbsp;مراجعه کرده و&nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="https://ahanbox.com/esco/" data-mce-href="https://ahanbox.com/esco/" style="font-size: 9pt;">قیمت به روز رسانی شده میلگرد</a></span>&nbsp;را بر مبنای کارخانه مورد نظر و به تفکیک سایز انتخاب کرده و در مقدار میلگرد مورد نیاز که در جدول محاسبه شده، ضرب نموده تا قیمت میلگرد محاسبه و آنالیز قیمت میلگرد پروژه انجام شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در صورت هرگونه سوال در نحوه متره کردن و نحوه استفاده از جدول لیستوفر از طریق&nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="https://ahanbox.com/consult/" data-mce-href="https://ahanbox.com/consult/" style="font-size: 9pt;">آهن مشاور</a></span>&nbsp;در صفحه اصلی سایت آهن باکس با کارشناسان سایت تماس بگیرید.</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">تیم فنی آهن باکس همیشه در کنار شماست.</span></p> text/html 2018-07-21T21:12:57+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام میلگرد حرارتی http://ahanbox.mihanblog.com/post/15 <a href="https://ahanbox.com/temperature-rebar" target="_blank" title="میلگرد حرارتی"><h1 style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.46667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.2; text-align: center;">میلگرد حرارتی</h1><h1 style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.46667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.2; text-align: center;"></h1></a><h1 style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.46667rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.2; text-align: center;">&nbsp;در آیین نامه و مقررات ملی ساختمان</h1><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-align: right;"><a href="http://ahanbox.loger.ir/post/14/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C" target="_blank" title="میلگرد حرارتی" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">میلگرد حرارتی</a>&nbsp;در آیین نامه ساختمانی به عنوان فولاد افت و حرارت تعریف می شود.</p><h2 style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.2rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3; text-align: right;">کاربرد&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar-price/" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.2rem; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(58, 58, 58); transition: all 0.2s linear;">میلگرد</a>&nbsp;حرارتی در سقف</h2><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58); text-align: right;">در دال های یک طرفه یا سقف های تیرچه بلوک که میلگرد های خمشی فقط در یک جهت قرار داده می شوند، لازم است برای کنترل تنش های ناشی از افت بتن و تغییرات درجه حرارت در عضو سازه ای در راستای متعامد، میلگردهایی در راستای عمود بر&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar/" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;">میلگردهای خمشی</a>&nbsp;به نام میلگرد حرارتی یا فولاد افت و حرارت قرار داده شود.<br style="box-sizing: inherit;">وجود میلگردهای حرارتی ترک خوردگی بتن در جهت متعامد بر میلگردهای خمشی را کاهش داده، و در آن راستا پیوستگی عضو سازه ای را بر قرار می کند، تا مطابق فرضیات طراحی عمل کند.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);"><img class="aligncenter wp-image-1242 size-full" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/temperature-rebar.jpg" alt="میلگرد حرارتی" width="259" height="194" style="box-sizing: inherit; border: 0px; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; clear: both; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"></p><h2 style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.2rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3; text-align: right;">ضوابط آیین نامه ای میلگرد حرارتی</h2><ul style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 3em 1.5em 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(58, 58, 58);"><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">حداقل فولاد افت و حرارت به صورت ذکر شده وقتی رضایت بخش تلقی می گردد که وقوع جابجایی های ناشی از افت بتن یا تغییرات درجه حرارت امکان پذیر باشد.</li><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فاصله فولاد های افت و حرارت نباید از ۵ برابر ضخامت دال و نیز از ۵۰۰ میلی متر بیش تر شود.</li><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://ahanbox.com/rebar-overlab/" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;">طول مهاری</a>&nbsp;فولاد های افت و حرارت در مقاطع لازم و از جمله در تکیه گاه را باید با فرض رسیدن تنش میلگرد در کشش به مقاومت مشخصه تسلیم، محاسبه نمود.</li><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فولاد افت و حرارت در دال های یک طرفه را می توان در یک وجه مقطع قرارداد و یا در دو وجه آن توزیع نمود. معمولا قرار دادن میلگرد های افت و حرارت به صورت چسبیده و متعامد به میلگرد های خمشی، از نظر اجرایی راحت تر است.</li></ul><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">آیین نامه بتن ایران نسبت سطح مقطع کل&nbsp;<a href="http://www.engineersdaily.com/2011/04/shrinkage-and-temperature-reinforcement.html" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;">فولاد حرارت و جمع شدگی</a>&nbsp;به کل سطح مقطع بتن را برای دال های با ضخامت حداکثر ۱۰۰۰ میلی متر، به صورت زیر بیان می کند:</p><ol style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 3em 0px 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(58, 58, 58);"><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">برای<a href="https://ahanbox.com/rebar-weight/" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;">&nbsp;میلگردهای آجدار</a>&nbsp;S220, S300,S350 به میزان ۰۰۲٫</li><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">برای میلگرد های آجدار S400 و شبکه های جوش شده صاف یا آجدار به میزان ۰۰۱۸٫</li><li style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">برای میلگردهای آجدار S500 و بالاتر به میزان ۰۰۱۵٫</li></ol><div><font color="#3a3a3a" face="iransharp"><span style="font-size: 15px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: persian-default, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">آهنباکس مرجع آنلاین&nbsp;</span><a href="https://ahanbox.com/rebar-price" style="padding: 0px; margin: 0px; text-decoration-style: dotted; text-decoration-color: rgba(139, 201, 168, 0.5); color: rgb(69, 120, 65); font-family: persian-default, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;">قیمت میلگرد</strong></a><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: persian-default, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;و اهن</span></div> text/html 2018-07-20T20:09:08+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام قیمت میلگرد اصفهان http://ahanbox.mihanblog.com/post/14 <p><img class="aligncenter wp-image-2427 size-full" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/07/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.jpg" alt="قیمت میلگرد اصفهان" width="1200" height="246"></p><a href="https://ahanbox.com/rebar-price" target="_blank" title="قیمت میلگرد اصفهان"></a><h1 style="text-align: center;"><a href="https://ahanbox.com/rebar-price" target="_blank" title="قیمت میلگرد اصفهان"></a><a title="قیمت میلگرد اصفهان" href="https://ahanbox.com/isfahan-rebar" target="_blank">قیمت میلگرد اصفهان</a></h1><h3 style="text-align: center;"></h3><h3 style="text-align: center;">کارخانه های تولید میلگرد اصفهان</h3><table class="tablepress"><thead><tr class="row-1 odd"><th>قیمت میلگرد اصفهان</th><th>نشان کارخانه</th><th>علامت اختصاری</th><th>شهر</th><th>استان</th><th>انواع میلگرد آجدار</th></tr></thead><tbody class="row-hover"><tr class="row-2 even"><td class="column-1"><a href="https://ahanbox.com/esco">قیمت میلگرد ذوب آهن</a></td><td class="column-2"><img class="wp-image-234 alignnone" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/zobahan-esf.png" alt="میلگرد ذوب آهن اصفهان" width="50" height="50"></td><td class="column-3">esco</td><td class="column-4">اصفهان</td><td class="column-5"><a href="https://www.google.com/maps/place/Isfahan+Province,+Iran/@32.6683177,50.234217,7z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3fbc35fe8c326799:0x7734ce396ea64864!8m2!3d33.2771073!4d52.3613378" rel="noopener" target="_blank">اصفهان</a></td><td class="column-6">A1,A3,A4</td></tr><tr class="row-3 odd"><td class="column-1"><a href="https://ahanbox.com/kavir">میلگرد کویر کاشان</a></td><td class="column-2"><img class="wp-image-324 alignnone" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/Kavire-kashan-logo.png" alt="میلگرد کویر کاشان" width="50" height="50"></td><td class="column-3">kavir</td><td class="column-4"><a href="https://www.google.com/maps/place/Kashan,+Isfahan+Province,+Iran/@33.9814066,51.3427136,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f9684849edea239:0xaf87e360598c6612!8m2!3d33.9850358!4d51.4099625" rel="noopener" target="_blank">کاشان</a></td><td class="column-5">اصفهان</td><td class="column-6">A2,A3,A4</td></tr><tr class="row-5 even"><td class="column-1"><a href="https://ahanbox.com/kian">میلگرد کیان کاشان</a></td><td class="column-2"><img class="wp-image-1450 alignnone" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/Kian-Kashan-Steel-Company-Logo.png" alt="میلگرد کیان کاشان" width="50" height="50"></td><td class="column-3">kian</td><td class="column-4">کاشان</td><td class="column-5">اصفهان</td><td class="column-6">A2,A3</td></tr><tr class="row-27 odd"><td class="column-1"><a href="https://ahanbox.com/aryazob">میلگرد آریا ذوب</a></td><td class="column-2"><img class="wp-image-1584 alignnone" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/Ariazob-Steel-Company-Logo.png" alt="میلگرد آریا ذوب" width="50" height="50"></td><td class="column-3">aria</td><td class="column-4"><a href="https://www.google.com/maps/place/Murchehkhort,+Isfahan+Province,+Iran/@33.0872083,51.4694666,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3fbde51c81e203cd:0x20d267881dad3ccd!8m2!3d33.0882908!4d51.4788795" rel="noopener" target="_blank">مورچه خورت</a></td><td class="column-5">اصفهان</td><td class="column-6">A3</td></tr></tbody></table><h2 style="text-align: center;">میلگرد اصفهان</h2><p><a title="قیمت میلگرد" href="https://ahanbox.com/rebar-price" target="_blank">قیمت میلگرد</a> اصفهان&nbsp;(ذوب آهن) هر روز بصورت لحظه ای در سایت آهن باکس بروز رسانی می شود. کارخانه ذوب آهن اصفهان انواع میلگرد آجدار را در آنالیز A1,A2,A3 تولید می کند.</p><p>برای مشاهده&nbsp;<a href="https://ahanbox.wordpress.com/2018/07/20/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/" target="_blank" title="قیمت میلگرد اصفهان">قیمت میلگرد اصفهان</a>&nbsp;کارخانه ذوب آهن از طریق جدول بالا می توانید لیست قیمت امروز کارخانه ذوب آهن را مشاهده کنید.</p><p>استان اصفهان علاوه بر کارخانه ذوب آهن، کارخانه های کویر کاشان، کیان کاشان و آریا ذوب را در خود جای داده. از طریق جدول بالا شما می توانید قیمت میلگرد اصفهان مربوط به کلیه کارخانه های تولید کننده میلگرد در استان را مشاهده کنید.</p><h2 style="text-align: center;">انواع میلگرد</h2><p>کارخانه های موجود در جدول بالا، انواع میلگرد را در سایزهای متفاوت تولید می کنند. همانگونه که می بینید، قیمت میلگرد اصفهان مربوط به کارخانه هایی است که میلگرد آجدار تولید می کنند نه میلگرد ساده.</p><p>در جدول ستونی با عنوان انواع میلگرد آجدار مشاهده می کنید. این ستون آنالیزهای مربوط به هر کارخانه را در مقابل آن نوشته تا برای مثال اگر شما بازدید کننده محترم به دنبال <a title="قیمت میلگرد" href="https://www.youtube.com/watch?v=qBe8MMZ1F9k" target="_blank">قیمت میلگرد</a> اصفهان برای آنالیز A4 هستید، وارد صفحه مربوط به میلگرد کیان کاشان و آریا ذوب نشوید.</p><h2 style="text-align: center;">قیمت میلگرد اصفهان امروز</h2><p style="text-align: right;">به جز کارخانه کویر کاشان که قیمت های خود را دیر به دیر اعلام می کند، مابقی قیمت های موجود در لیست قیمت مربوط به امروز می باشد. بالای تمامی جداول قیمت موجود در آهن باکس، یک تاریخ به روز رسانی وجود دارد.</p><p style="text-align: right;">این تاریخ مشخص می کند که قیمت ها مربوط به امروز هست یا خیر. بعضا تاریخ های بروز رسانی جداول، چندین ماه قبل را نمایش می دهد. که دلیل آن تنها یک مورد است. و آن عدم اعلام قیمت از سمت کارخانه تولید کننده می باشد.</p> text/html 2018-07-14T22:10:54+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام جدول اشتال http://ahanbox.mihanblog.com/post/13 <div -0.003em="" 0.84="" 0="" 1.58="" 21px="" 255="" background-color:="" class="graf graf--p graf-after--h3" color:="" dir="rtl" font-size:="" id="b88c" letter-spacing:="" line-height:="" name="b88c" new="" rgb="" rgba="" roman="" serif="" start="" text-align:="" times="" style="--baseline-multiplier: 0.17; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; margin-top: 10px; padding: 0px; text-align: right;"><span class="markup--strong markup--p-strong" style="font-weight: 700;">تاریخچه جدول اشتال</span></div><div -0.003em="" 0.84="" 0="" 1.58="" 21px="" 255="" background-color:="" class="graf graf--p graf-after--p" color:="" dir="rtl" font-size:="" id="0399" letter-spacing:="" line-height:="" name="0399" new="" rgb="" rgba="" roman="" serif="" start="" text-align:="" times="" style="--baseline-multiplier: 0.17; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; margin-top: 29px; padding: 0px; text-align: right;"><a href="http://ahanbox.blog.ir/1397/04/24/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84" target="_blank" title="" style="font-size: 11px;">جدول اشتال</a>&nbsp;توسط یک خانم مهندس آلمانی به نام مارتا اشتابدر بورگر در سال ۱۹۳۸ میلادی تهیه و تدوین شده است. او اولین زن مهندس ساختمان در کشور آلمان بود. از سال ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۷ در دانشکده فنی کار سووهه و مونیخ به تحصیل در رشته استاتیک و ساختمان های فولادی پرداخت. بعد از فارغ التحصیل شدن در یک شرکت مهندسی شروع بکار کرد و در سال ۱۹۲۹ شغل خود را به عنوان مرکز مشاوره برای مصارف&nbsp;<a class="markup--anchor markup--p-anchor" data-href="https://ahanbox.com/" href="https://ahanbox.com/" rel="noopener nofollow nofollow noopener" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.54); background-color: transparent; background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.68) 50%, rgba(0, 0, 0, 0) 50%); background-position: 0px 1.07em; background-repeat: repeat-x; background-size: 2px 0.1em;">فولاد</a>&nbsp;که امروزه مرکز اطلاعات فولاد نامیده می شود تغییر داد.</div><div -0.003em="" 0.84="" 0="" 1.58="" 21px="" 255="" background-color:="" class="graf graf--p graf-after--p" color:="" dir="rtl" font-size:="" id="a5da" letter-spacing:="" line-height:="" name="a5da" new="" rgb="" rgba="" roman="" serif="" start="" text-align:="" times="" style="--baseline-multiplier: 0.17; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; margin-top: 29px; padding: 0px; text-align: right;">خانم مهندس اشتابدر در بخش های ساختمان های محکم و بتن فولادی یا مسلح کتاب های ارزنده ای ارائه داده است و کتاب جدول اشتال که نقطه اوجی برای رسیدن به مقاصد طراحی پروفیل های ساختمان های فولادی می باشد تا به حال با بیش از صدها هزار جلد برای دانشجویان، استادان و فعالان حوزه صنعت ساختمان چاپ گردیده است.</div><figure 20px="" 255="" background-color:="" cantarell="" class="graf graf--figure graf-after--p" dir="rtl" font-size:="" helvetica="" id="0b6c" name="0b6c" neue="" open="" oxygen="" rgb="" roboto="" sans-serif="" sans="" segoe="" start="" text-align:="" ubuntu="" ui="" style="box-sizing: border-box; clear: both; color: rgba(0, 0, 0, 0.84); font-size: 12px; outline: 0px; position: relative; text-align: right; user-select: auto; z-index: 100;"><div class="aspectRatioPlaceholder is-locked" style="margin: 0px auto; max-height: 300px; max-width: 225px; position: relative; width: 225px;"><div class="aspectRatioPlaceholder-fill" style="padding-bottom: 299.922px;"></div><div class="progressiveMedia js-progressiveMedia graf-image is-imageLoaded is-canvasLoaded" data-height="300" data-image-id="0*Muy6zoze9iK3rhbX" data-scroll="native" data-width="225" style="background: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box; height: 299.922px; left: 0px; margin: auto; max-width: 100%; position: absolute; top: 0px; transition: background 0.2s; width: 225px;"><canvas class="progressiveMedia-canvas js-progressiveMedia-canvas" height="75" width="56" style="backface-visibility: hidden; box-sizing: border-box; display: block; height: 299.922px; left: 0px; margin: auto; opacity: 0; position: absolute; top: 0px; transition: visibility 0s linear 0.5s, opacity 0.1s 0.4s; vertical-align: baseline; visibility: hidden; width: 225px;"></canvas><img class="progressiveMedia-image js-progressiveMedia-image" data-src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*Muy6zoze9iK3rhbX" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*Muy6zoze9iK3rhbX" style="padding: 5px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 1px 1px 5px; backface-visibility: hidden; box-sizing: border-box; display: block; height: 299.922px; left: 0px; margin: auto; max-width: 450px; opacity: 1; position: absolute; top: 0px; transition: visibility 0s linear 0s, opacity 0.4s 0s; visibility: visible; width: 225px; z-index: 100;"></div></div><figcaption 0px="" 1.4="" 16px="" arial="" class="imageCaption" font-feature-settings:="" font-size:="" geneva="" grande="" letter-spacing:="" liga="" line-height:="" lnum="" lucida="" sans-serif="" sans="" unicode="" style="--baseline-multiplier: 0.22; color: rgba(0, 0, 0, 0.68); left: 0px; margin-top: 10px; outline: 0px; position: relative; text-align: center; top: 0px; width: 700px; z-index: 300;">جدول اشتال</figcaption></figure><div -0.003em="" 0.84="" 0="" 1.58="" 21px="" 255="" background-color:="" class="graf graf--p graf-after--figure" color:="" dir="rtl" font-size:="" id="8923" letter-spacing:="" line-height:="" name="8923" new="" rgb="" rgba="" roman="" serif="" start="" text-align:="" times="" style="--baseline-multiplier: 0.17; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; margin-top: 38px; padding: 0px; text-align: right;"><span class="markup--strong markup--p-strong" style="font-weight: 700;">محتوای جدول اشتال</span></div><div -0.003em="" 0.84="" 0="" 1.58="" 21px="" 255="" background-color:="" class="graf graf--p graf-after--p" color:="" dir="rtl" font-size:="" id="11ce" letter-spacing:="" line-height:="" name="11ce" new="" rgb="" rgba="" roman="" serif="" start="" text-align:="" times="" style="--baseline-multiplier: 0.17; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; margin-top: 29px; padding: 0px; text-align: right;">در این کتاب، مهم ترین پروفیل ها، مواد اولیه نوع اتصال، مقررات ساخت و سازهای فولادی در یک مجموعه کامل و فشرده گردآوری شده است.</div><div -0.003em="" 0.84="" 0="" 1.58="" 21px="" 255="" background-color:="" class="graf graf--p graf-after--p" color:="" dir="rtl" font-size:="" id="c001" letter-spacing:="" line-height:="" name="c001" new="" rgb="" rgba="" roman="" serif="" start="" text-align:="" times="" style="--baseline-multiplier: 0.17; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; margin-top: 29px; padding: 0px; text-align: right;"><span class="markup--strong markup--p-strong" style="font-weight: 700;">نسخه بروز شده جدول اشتال</span></div><div -0.003em="" 0.84="" 0="" 1.58="" 21px="" 255="" background-color:="" class="graf graf--p graf-after--p" color:="" dir="rtl" font-size:="" id="993f" letter-spacing:="" line-height:="" name="993f" new="" rgb="" rgba="" roman="" serif="" start="" text-align:="" times="" style="--baseline-multiplier: 0.17; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; margin-top: 29px; padding: 0px; text-align: right;">در نسخه بروز شده&nbsp;<a class="markup--anchor markup--p-anchor" data-href="https://www.amazon.com/Stahlbau-Profile/dp/B0000BO5EB" href="https://www.amazon.com/Stahlbau-Profile/dp/B0000BO5EB" rel="noopener nofollow nofollow noopener" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.54); background-color: transparent; background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.68) 50%, rgba(0, 0, 0, 0) 50%); background-position: 0px 1.07em; background-repeat: repeat-x; background-size: 2px 0.1em;">جداول اشتال</a>&nbsp;جدول تبدیل واحد ها بین سیستم انگلیسی و سیستم SI نیز برای کاربران آن ارائه شده است. علاوه بر این، مطالب زیر نیز بطور کاملا طبقه بندی شده در جدول گنجانده شده است:</div><ul 20px="" 255="" background-color:="" cantarell="" class="postList" dir="rtl" font-size:="" helvetica="" neue="" open="" oxygen="" rgb="" roboto="" sans-serif="" sans="" segoe="" start="" text-align:="" ubuntu="" ui="" style="padding: 0px; margin: 0.5em 0px; line-height: 1.4; color: rgba(0, 0, 0, 0.84); counter-reset: post 0; font-size: 12px; list-style: none none; text-align: right;"><li -0.003em="" 1.58="" 21px="" class="graf graf--li graf-after--p" font-size:="" id="4909" letter-spacing:="" line-height:="" name="4909" new="" roman="" serif="" times="" style="padding: 0px; margin: 0px 30px 14px 0px; --baseline-multiplier: 0.17;">بهبود بکار گیری جداول</li><li -0.003em="" 1.58="" 21px="" class="graf graf--li graf-after--li" font-size:="" id="f9a6" letter-spacing:="" line-height:="" name="f9a6" new="" roman="" serif="" times="" style="padding: 0px; margin: 0px 30px 14px 0px; --baseline-multiplier: 0.17;">چگونگی کار با فولاد های ضد زنگ</li><li -0.003em="" 1.58="" 21px="" class="graf graf--li graf-after--li" font-size:="" id="1b72" letter-spacing:="" line-height:="" name="1b72" new="" roman="" serif="" times="" style="padding: 0px; margin: 0px 30px 14px 0px; --baseline-multiplier: 0.17;">ایجاد استاندارد های جدید برای فولاد های گرد مانند&nbsp;<a class="markup--anchor markup--li-anchor" data-href="https://ahanbox.com/deformed-bar/" href="https://ahanbox.com/deformed-bar/" rel="noopener nofollow nofollow noopener" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.54); background-color: transparent; background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.68) 50%, rgba(0, 0, 0, 0) 50%); background-position: 0px 1.07em; background-repeat: repeat-x; background-size: 2px 0.1em;">انواع میلگرد</a></li><li -0.003em="" 1.58="" 21px="" class="graf graf--li graf-after--li" font-size:="" id="19ae" letter-spacing:="" line-height:="" name="19ae" new="" roman="" serif="" times="" style="padding: 0px; margin: 0px 30px 14px 0px; --baseline-multiplier: 0.17;">ایجاد استاندارد جدید برای انواع فولاد های چهارگوش</li><li -0.003em="" 1.58="" 21px="" class="graf graf--li graf-after--li" font-size:="" id="f744" letter-spacing:="" line-height:="" name="f744" new="" roman="" serif="" times="" style="padding: 0px; margin: 0px 30px 14px 0px; --baseline-multiplier: 0.17;">ایجاد استاندارد جدید برای فولاد مسلح</li><li -0.003em="" 1.58="" 21px="" class="graf graf--li graf-after--li" font-size:="" id="f504" letter-spacing:="" line-height:="" name="f504" new="" roman="" serif="" times="" style="padding: 0px; margin: 0px 30px 14px 0px; --baseline-multiplier: 0.17;">انواع پروفیل های دوتایی و چندتایی</li><li -0.003em="" 1.58="" 21px="" class="graf graf--li graf-after--li" font-size:="" id="dd41" letter-spacing:="" line-height:="" name="dd41" new="" roman="" serif="" times="" style="padding: 0px; margin: 0px 30px 14px 0px; --baseline-multiplier: 0.17;">ستون های با مقطع جعبه ای و چلیپا</li><li -0.003em="" 1.58="" 21px="" class="graf graf--li graf-after--li" font-size:="" id="e61c" letter-spacing:="" line-height:="" name="e61c" new="" roman="" serif="" times="" style="padding: 0px; margin: 0px 30px 14px 0px; --baseline-multiplier: 0.17;">پیچ و مهره های سازه ای طبق استاندارد DIN</li><li -0.003em="" 1.58="" 21px="" class="graf graf--li graf-after--li" font-size:="" id="f28e" letter-spacing:="" line-height:="" name="f28e" new="" roman="" serif="" times="" style="padding: 0px; margin: 0px 30px 0px 0px; --baseline-multiplier: 0.17;">اتصالات خمشی و مفصلی پیچ و مهره ای</li></ul><div -0.003em="" 0.84="" 0="" 1.58="" 21px="" 255="" background-color:="" class="graf graf--p graf-after--li" color:="" dir="rtl" font-size:="" id="72d6" letter-spacing:="" line-height:="" name="72d6" new="" rgb="" rgba="" roman="" serif="" start="" text-align:="" times="" style="--baseline-multiplier: 0.17; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; margin-top: 29px; padding: 0px; text-align: right;">امروزه استفاده از جداول اشتال در دفاتر فنی و طراحی بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت بوده و می توان از آن به عنوان یک هندبوک ساختمانی پرکاربرد نام برد. شما خواننده عزیز و همراه همیشگی آهن باکس می توانید برای دسترسی آسان به جدول اشتال به منوی&nbsp;<a class="markup--anchor markup--p-anchor" data-href="https://ahanbox.com/steel-wiki" href="https://ahanbox.com/steel-wiki" rel="noopener nofollow nofollow noopener" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.54); background-color: transparent; background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.68) 50%, rgba(0, 0, 0, 0) 50%); background-position: 0px 1.07em; background-repeat: repeat-x; background-size: 2px 0.1em;">دانشنامه آهن</a>&nbsp;باکس مراجعه نموده و از این جداول استفاده نمایید. ضمنا در صورتی که در نحوه استفاده از جداول با هرگونه سوال و ایرادی برخورد نمودید می توانید ازطریق&nbsp;<a class="markup--anchor markup--p-anchor" data-href="https://ahanbox.com/consult/" href="https://ahanbox.com/consult/" rel="noopener nofollow nofollow noopener" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.54); background-color: transparent; background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.68) 50%, rgba(0, 0, 0, 0) 50%); background-position: 0px 1.07em; background-repeat: repeat-x; background-size: 2px 0.1em;">آهن مشاور</a>&nbsp;با کارشناسان آهن باکس در تماس باشید تا در اولین فرصت پاسخ گوی شما باشند.</div><div -0.003em="" 0.84="" 0="" 1.58="" 21px="" 255="" background-color:="" class="graf graf--p graf-after--p" color:="" dir="rtl" font-size:="" id="adf2" letter-spacing:="" line-height:="" name="adf2" new="" rgb="" rgba="" roman="" serif="" start="" text-align:="" times="" style="--baseline-multiplier: 0.17; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; margin-top: 29px; padding: 0px; text-align: right;">فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد</div><div -0.003em="" 0.84="" 0="" 1.58="" 21px="" 255="" background-color:="" class="graf graf--p graf-after--p graf--trailing" color:="" dir="rtl" font-size:="" id="95fa" letter-spacing:="" line-height:="" name="95fa" new="" rgb="" rgba="" roman="" serif="" start="" text-align:="" times="" style="--baseline-multiplier: 0.17; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; margin-top: 29px; padding: 0px; text-align: right;"><a class="markup--anchor markup--p-anchor" data-href="http://ahanbox.blogfa.com/" href="http://steelcase.academia.edu/ahanbox" rel="noopener nofollow nofollow noopener" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.54); background-color: transparent; background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.68) 50%, rgba(0, 0, 0, 0) 50%); background-position: 0px 1.07em; background-repeat: repeat-x; background-size: 2px 0.1em;">آهن باکس</a>&nbsp;مرجع&nbsp;<a class="markup--anchor markup--p-anchor" data-href="https://ahanbox.com/rebar-price" href="https://ahanbox.com/rebar-price" rel="noopener nofollow nofollow noopener" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 102, 204); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.54); background-color: transparent; background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.68) 50%, rgba(0, 0, 0, 0) 50%); background-position: 0px 1.07em; background-repeat: repeat-x; background-size: 2px 0.1em;"><span class="markup--strong markup--p-strong" style="font-weight: 700;">قیمت میلگرد</span></a>&nbsp;و اهن</div> text/html 2018-07-12T18:14:45+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام تجهیزات آرماتوربندی http://ahanbox.mihanblog.com/post/12 <h1 style="font-family: Tahoma;">انواع&nbsp;<a title="تجهیزات آرماتوربندی" href="https://ahanbox.com/rebar-equipment" target="_blank" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-equipment" style="font-size: 9pt;">تجهیزات آرماتوربندی</a></h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">تجهیزات&nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="https://ahanbox.com/reinforcement-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/reinforcement-bar/" style="font-size: 9pt;">آرماتوربندی</a></span>&nbsp;مورد استفاده در کارگاه های آرماتور بندی به دو دسته کلی تجهیزات مکانیکی و برقی تقسیم می شوند که امروزه از تجهیزات مکانیکی کمتر استفاده شده و تقریبا اکثر عملیات بر روی&nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="https://ahanbox.com/esco/" data-mce-href="https://ahanbox.com/esco/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a></span>&nbsp; شامل خم و برش میلگرد توسط دستگاه های برقی انجام می شود.</p><h2 style="font-family: Tahoma;">۱- دستگاه برش&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar-price/" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-price/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a></h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">میلگردها برای اعضا بتن مسلح اکثرا از شاخه های ۱۲ متری یا کلاف برش داده می شوند. روش برش میلگرد به دوصورت سرد و گرم امکان پذیر است که امروزه استفاده از روش گرم برای برش که توسط دستگاه هوابرش انجام می شود در حال منسوخ شدن می باشد، لذا استفاده از روش سرد بایستی توسط دستگاه های مکانیکی ویا برقی صورت گیرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">ماشین برش برقی یکی از&nbsp;<a href="http://ahanbox.blog.ir/1397/04/21/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C" target="" title="تجهیزات آرماتوربندی">تجهیزات آرماتوربندی</a>&nbsp;پرکاربرد می باشد. استفاده از این ماشین باعث سرعت و دقت در برش&nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="https://ahanbox.com/rebar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a></span>&nbsp;می شود. هدایت این ماشین توسط پدال پایی انجام می شود و ظرفیت برشی آن ها بستگی به قدرت موتور و تیغه برش دارد. در شکل زیر نمونه ای از دستگاه برش برقی میلگرد نمایش داده شده است.</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-993 size-medium" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-300x300.png" alt="تجهیزات آرماتوربندی - ماشین برش برقی میلگرد" width="300" height="300" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%A8%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-300x300.png" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><h2 style="font-family: Tahoma;">۲- دستگاه میلگرد خم کن برقی</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">دستگاه خم کن برقی به عنوان یکی از تجهیزات آرماتوربندی پرکاربرد در کارگاه های ساختمانی وظیفه خم کردن میلگرد ها با قطر های مختلف را به شکل های مورد نظر بطور سریع، آسان و با دقت بالا برعهده دارد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">این ماشین ها دارای یک موتور برقی هستند که صفحه گردان را در جهات مختلف می چرخاند و حرکت و کنترل آن توسط پدال پایی انجام می شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در روی صفحه گردان و صفحه اصلی میز، تعدادی سوراخ ایجاد کرده اند که با قرار دادن غلتک های فلزی مناسب در سوراخ ها و عبور&nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="https://ahanbox.com/kavir/" data-mce-href="https://ahanbox.com/kavir/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a></span>&nbsp;ها از بین غلتک ها، هر نوع خمی که بخواهند را در&nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="https://ahanbox.com/deformed-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/deformed-bar/" style="font-size: 9pt;">میلگردها</a></span>&nbsp;ایجاد می کنند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">شکل زیر یک نمونه از دستگاه خک کن برقی را نشان می دهد.</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-994 size-medium" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D9%86-300x287.jpg" alt="تجهیزات آرماتوربندی - دستگاه خم کن برقی" width="300" height="287" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D9%86-300x287.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><h2 style="font-family: Tahoma;">۳- دستگاه خاموت زن</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">از این دستگاه برای تولید خاموت با ابعاد مختلف استفاده می شود.عملکرد این دستگاه تا حد زیادی شبیه دستگاه خم میلگرد می باشد و بصورت پدال پایی مورد استفاده قرار می گیرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">این دستگاه نیز به عنوان یکی از تجهیزات&nbsp;<a href="http://www.multiquip.com/multiquip/rebar.htm" rel="nofollow" data-mce-href="http://www.multiquip.com/multiquip/rebar.htm" style="font-size: 9pt;">آرماتوربندی</a>&nbsp;پرکاربرد در کارگاه های ساختمانی استفاده می شود.شکل زیر نمونه ای از دستگاه خاموت زن پدالی&nbsp; می باشد.</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-995 size-medium" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86-281x300.jpg" alt="تجهیزات آرماتوربندی - دستگاه خاموت زن" width="281" height="300" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/05/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86-281x300.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p> text/html 2018-07-11T14:10:49+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام خاموت چیست http://ahanbox.mihanblog.com/post/11 <h1 style="font-family: Tahoma;"><a href="https://ahanbox.persianblog.ir/poRZGYkyvXf33OQbLZjq-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" title="خاموت" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">خاموت</a>&nbsp;و عملکرد آن در سازه های بتن مسلح</h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">خاموت&nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="https://ahanbox.com/rebar-price/" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-price/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a></span>&nbsp;فولادی است که بصورت تنگ بسته یا تنگ باز در سازه های بتن آرمه به خصوص تیر ها و ستون های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">اصطلاح فنی آن یا به عبارت دیگر نام آیین نامه ای آن،&nbsp; فولاد برشی قائم،&nbsp; فولاد جان&nbsp; یا فولاد عرضی می باشد.</p><h2 style="font-family: Tahoma;">عملکرد خاموتها</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای جلوگیری از شکست زودرس مقطع بلافاصله پس از ایجاد ترک مورب که در اثر برش خالص و یا اثر توام برش و خمش ایجاد می شود، باید مقطع بتنی را طوری مسلح کرد که در مقابل بازشدن ترک های مورب مقاومت کند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">خاموتها یا همان فولاد برشی یا جان که به عنوان فولاد عرضی نیز خوانده می شوند، با انتقال تنش به طرفین یک ترک مورب، به عنوان مسلح کننده عضو بتنی در مقابل تاثیرات برش در مقطع ایفای نقش می کنند.</p><h2 style="font-family: Tahoma;"><a title="انواع خاموت" href="https://ahanbox.com/stirrup" target="_blank" data-mce-href="https://ahanbox.com/stirrup" style="font-size: 9pt;">انواع خاموت</a></h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">فولاد برشی قائم از نظر سهولت اجرا متداول ترین نوع فولاد برشی می باشد که به نام خاموت یا تنگ خوانده می شود. این&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/esco/" data-mce-href="https://ahanbox.com/esco/" style="font-size: 9pt;">فولادها</a>&nbsp;را می توان به صورت تنگ باز و یا بصورت تنگ بسته به کار برد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">تنگ باز ممکن است به صورت تک شاخه (قلاب) یا دو شاخه (رکابی) یا تنگ چند شاخه بکار رود. از طرفی خاموت یا تنگ بسته می تواند درست مثل&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rebar" data-mce-href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rebar" style="font-size: 9pt;">خاموت</a>&nbsp;با تنگ باز و بر اساس تعداد شاخه های قائم، در تحمل برش ایفای نقش کند، اگرچه تنگ بسته در تحمل پیچش نیز ایفای نقش می کند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در کشور ایران بخصوص در شرایط اجرایی استفاده از فولاد برشی قائم نسبت به فولاد برشی مایل ارجحیت داده می شود. خاموتهایی که به عنوان فولاد برشی مایل نیز بکار می روند، ممکن است به صورت تنگ باز برشی یا تنگ بسته برشی انتخاب شوند .</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در شکل زیر انواع خاموتها و حالات بکارگیری آن در سازه های بتن مسلح به نمایش گذاشته شده است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-936 size-medium" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/stirrup-1-224x300.jpg" alt="خاموت" width="224" height="300" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/stirrup-1-224x300.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">خاموتها در ایران بطور متداول از&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar-calculate/" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-calculate/" style="font-size: 9pt;">میلگردهای فولادی</a>&nbsp;به قطر ۸، ۱۰، ۱۲ بنا بر شکل و کاربری سازه ساخته می شوند. اگر خم قلاب خاموتها قائم یا اصطلاحا صاف باشد خاموت ساده و اگر خم قلاب خاموت ۴۵ درجه باشد با عنوان خاموت مهندسی در&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/" data-mce-href="https://ahanbox.com/" style="font-size: 9pt;">بازار آهن آلات</a>&nbsp;شناخته می شوند.</p> text/html 2018-07-09T17:54:16+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام محاسبات سرانگشتی آهن آلات http://ahanbox.mihanblog.com/post/10 <h2 style="font-family: Tahoma;">نسبت های مفید ساختمانی (سرانگشتی) در رابطه با آهن آلات</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><a href="https://ahanbox.com/tie-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/tie-bar/" style="font-size: 9pt;"><img class="aligncenter wp-image-869 size-medium" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/calculator-300x168.jpg" alt="محاسبات سرانگشتی" width="300" height="168" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/calculator-300x168.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://ahanbox.blogsky.com/1397/04/18/post-12/محاسبات-سرانگشتی-آهن-آلات" target="_blank" title="محاسبات سرانگشتی آهن آلات" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">محاسبات سرانگشتی آهن آلات</a>&nbsp;یک روش تقریبی مناسب جهت برآورد سریع میزان آهن آلات مصرفی در پروژه های ساختمانی می باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">همانطور که می‌دانیم محاسبه دقیق متره و آنالیز مصالح مصرفی در ابتدای فعالیت‌های ساختمانی نیازمند ارایه نقشه های سازه و تکمیلی می باشد و مضاف بر اینکه متره و برآورد دقیق نیاز به صرف وقت و هزینه است بنابراین استفاده از محاسبات سرانگشتی که قبلا و طی تجربه متخصصین&nbsp; در پروژه های متعدد بدست آمده راهگشای بسیار خوبی جهت برآورد اولیه با تخمین ۹۰ درصدی برای فعالان و سرمایه گذاران در صنعت ساختمان می‌باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">‌امروزه سرعت عمل و محاسبات سرانگشتی آهن آلات مصرفی در پروژه‌های ساختمانی، باعث تخمین و آنالیز سریع در قراردادها و برآوردهای اولیه پروژه به حساب می آید.</p><h2 style="font-family: Tahoma;">۱-در یک سازه بتنی,&nbsp;<a title="محاسبات سرانگشتی آهن آلات" href="https://ahanbox.com/rebar-calculate" target="_blank" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-calculate" style="font-size: 9pt;">محاسبات سرانگشتی</a>&nbsp;رابطه وزن&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/reinforcement-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/reinforcement-bar/" style="font-size: 9pt;">آرماتور مصرفی</a>&nbsp;با مساحت زیربنا چیست؟</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بین ۴۰تا ۵۳ کیلوگرم بر مترمربع بسته به پروژه برای سازه های بتن آرمه تیرچه و بلوک</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">مثال: برای یک ساختمان مسکونی با مساحت ۵۰۰ مترمربع زیربنا مقدار&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar-price/" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-price/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a>&nbsp;مصرفی اینگونه محاسبه می‌شود:</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">۵۰۰*۴۰=۲۰۰۰کیلوگرم</p><h2 style="font-family: Tahoma;">۲-محاسبات سرانگشتی نسبت<a href="https://ahanbox.com/esco/" data-mce-href="https://ahanbox.com/esco/" style="font-size: 9pt;">&nbsp;وزن میلگرد مصرفی</a>&nbsp;فونداسیون به ازای هر مترمربع زیربنا چقدر می باشد؟</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بین ۸ تا۱۲ کیلوگرم برمترمربع زیربنا</p><h2 style="font-family: Tahoma;">۳-نسبت وزن میلگرد مصرفی فقط در ستون ها به زیربنا چقدر می باشد؟</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بین ۱۲ تا ۱۸ کیلوگرم برمترمربع زیربنا</p><h3 style="font-family: Tahoma;">۴-نسبت&nbsp; وزن&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/esco/" data-mce-href="https://ahanbox.com/esco/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a>&nbsp;حرارتی به زیربنا؟</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">۱کیلوگرم برمترمربع زیربنا</p><h3 style="font-family: Tahoma;">۵-نسبت وزن&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/kavir/" data-mce-href="https://ahanbox.com/kavir/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a>&nbsp;سرتیرچه (ممان منفی)؟</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">۱تا ۱٫۲کیلوگرم برمترمربع زیربنا</p><h3 style="font-family: Tahoma;">۶-نسبت وزن&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/qazvin/" data-mce-href="https://ahanbox.com/qazvin/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a>&nbsp;در تیرچه به زیربنا؟</h3><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بین ۶ تا۸ کیلوگرم برمترمربع زیربنا</p><h2 style="font-family: Tahoma;">۷-محاسبات سرانگشتی میلگرد مصرفی در یک سازه بتنی با سقف دال دو طرفه چه میزان می باشد؟</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بین ۶۰ تا ۸۵کیلوگرم برمترمربع زیربنا</p><h2 style="font-family: Tahoma;">۸-محاسبات سرانگشتی آهن آلات مصرفی در یک سازه فلزی چقدر برآورد می شود؟</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بین ۸۰تا ۱۲۰کیلوگرم بر مترمربع زیربنا</p><h2 style="font-family: Tahoma;">۹- محاسبات سرانگشتی میزان سیم آرماتوربندی و قالب بندی مصرفی در اسکلت بتنی؟</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">به ازای هر تن میلگرد مصرفی ۸ کیلوگرم سیم آرماتوربندی و به ازای هر ۱۰۰مترمربع زیربنا ۱۰ کیلوگرم سیم قالب بندی می باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">نکته قابل توجه:</span>&nbsp;کلیه نسبت های محاسبات سرانگشتی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/آهن" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="https://fa.wikipedia.org/wiki/آهن" style="font-size: 9pt;">آهن آلات</a>&nbsp;مصرفی در ساختمان که در این مقاله به آنها اشاره شده است بر اساس تقریب بدست آمده از پروژه های مختلف می باشد و جهت دست یافتن به مقادیر دقیق نیاز به متره و برآورد دقیق آهن آلات برمبنای نقشه های سازه می باشد.</p> text/html 2018-07-06T19:36:36+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام رواداری میلگرد http://ahanbox.mihanblog.com/post/9 <h1 data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; text-align: center;">رواداری میلگرد در بریدن و کارگذاشتن</h1><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/tie-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/tie-bar/" style="font-size: 9pt;"><img class="wp-image-776 size-full" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/telorance.jpg" alt="رواداری میلگرد" width="259" height="194" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/telorance.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a>رواداری</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a title="رواداری میلگرد" href="https://ahanbox.com/telorance" target="_blank" data-mce-href="https://ahanbox.com/telorance" style="font-size: 9pt;">رواداری میلگرد</a>&nbsp;به مفهوم میزان انحراف مجاز موقعیت&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a>&nbsp;نسبت به محل های تعیین شده در نقشه ها می باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">تمام&nbsp;میلگردها&nbsp;باید بر اساس اندازه و اشکال مشخص شده در نقشه ها و دستورالعمل ها بریده شده و دقیقا در محل های مورد نظر به نحوی نصب گردند که در طول عملیات بتن ریزی و تراکم هیچگونه تغییری در محل آنها احداث نشود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">بریدن و&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/tie-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/tie-bar/" style="font-size: 9pt;">کارگذاردن آرماتور</a>&nbsp;باید در حد&nbsp;<a href="http://ahanbox.blogsky.com/1397/04/16/post-11/" target="_blank" title="رواداری میلگرد">رواداری</a>&nbsp;های مندرج در مشخصات فنی خصوصی و سایر مدارک قرارداد صورت گیرد.</p><h2 style="font-family: Tahoma;">انواع رواداری&nbsp; بریدن میلگرد</h2><ul style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li style="font-size: 9pt;">طول میلگرد&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;۲۵ میلی متر (افزایش یا کاهش)</li><li style="font-size: 9pt;">مجموعه ابعاد خاموت&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;۱۲ میلی متر (افزایش یا کاهش)</li><li style="font-size: 9pt;">خمها&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;۲۵ میلی متر (افزایش یا کاهش)</li></ul><h2 style="font-family: Tahoma;">انواع رواداری بستن و کارگذاشتن میلگرد</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">کاهش ضخامت پوشش بتن نسبت به مقادیر تعیین شده در نقشه ها، حداکثر ۸ میلی متر است و در هیچ مورد نباید ضخامت پوشش از ۲/۳ میزان تعیین شده کمتر شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">انحراف موقعیت&nbsp;میلگرد ها نسبت به محل های تعیین شده در نقشه ها، برای قطعات خمشی، دیوارها و ستون ها به شرح زیر است:</p><ul style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li style="font-size: 9pt;">برای بعد کمتر و مساوی ۲۰۰ میلی متر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۸ میلی متر (افزایش یا کاهش)</li><li style="font-size: 9pt;">برای بعد بین ۲۰۰ میلی متر تا ۶۰۰ میلی متر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۱۲ میلی متر (افزایش یا کاهش)</li><li style="font-size: 9pt;">برای ابعاد بزرگتر و مساوی ۶۰۰ میلی متر&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۲۰ میلی متر (افزایش یا کاهش)</li></ul><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">انحراف فاصله جانبی بین&nbsp;میلگردها&nbsp;نسبت به فاصله مشخص شده در نقشه ۳۰ میلی متر (افزایش یا کاهش) می باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">انحراف موقعیت طولی خم ها و انتهای میلگرد ها، ۵۰ میلی متر (افزایش یا کاهش) می باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">انحراف موقعیت طولی خم ها و انتهای میلگردها در انتهای ناپیوسته قطعات ۲۰ میلی متر (افزایش یا کاهش) می باشد.</p><h2 style="font-family: Tahoma;">بازرسی و نظارت</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">قبل از شروع عملیات نصب و جا گذاشتن آرماتورها دستگاه نظارت قالب ها را از نظر ابعاد، محل و رقوم، مورد بازرسی و کنترل قرار خواهد داد. قبل از بتن ریزی، عملیات بستن و کارگذاشتن&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar/" style="font-size: 9pt;">آرماتورها از نظر قطر</a>، تعداد، شکل، فواصل و استحکام با توجه به ضوابط و رواداری های مجاز کنترل می شود. پس از اطمینان از اجرای صحیح، دستور بتن ریزی صادر خواهد شد. مندرجات آیین نامه بتن ایران در مورد بازرسی و نظارت بر عملیات تهیه، حمل و نصب آرماتورها در بتن آرمه، اجباری است.</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><a title="آهن باکس" href="https://ahanbox.com/" target="_blank" data-mce-href="https://ahanbox.com" style="font-size: 9pt;">آهن باکس</a>&nbsp;مرجع آنلاین&nbsp;<a title="قیمت میلگرد" href="https://ahanbox.com/rebar-price" target="_blank" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-price" style="font-size: 9pt;"><strong style="font-size: 9pt;">قیمت میلگرد</strong></a></p> text/html 2018-07-05T18:14:48+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام اورلب میلگرد http://ahanbox.mihanblog.com/post/8 <h2 style="font-family: Tahoma;">روش های اورلب&nbsp;<a title="قیمت میلگرد" href="https://ahanbox.com/rebar-price/" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-price/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a></h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://ahanbox.blogsky.com/1397/04/14/post-10/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" title="اورلب میلگرد" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><b>اورلب میلگرد</b></a>&nbsp;به سه روش انجام می شود:</p><ol style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li style="font-size: 9pt;">وصله های پوششی</li><li style="font-size: 9pt;">اتصالات مکانیکی</li><li style="font-size: 9pt;">وصله های جوشی</li></ol><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">وصله های پوششی:</span>&nbsp;معمول ترین روش وصله آرماتورها در صورتی که شرایط اجازه دهد و کلیه ملزومات ارضا گردد، استفاده از وصله پوششی است.&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/reinforcement-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/reinforcement-bar/" style="font-size: 9pt;">آرماتور</a>&nbsp;ها ممکن است در تماس با هم باشند یا از هم فاصله داشته باشند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">نحوه&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;"><a title="اورلب میلگرد" href="https://ahanbox.com/rebar-overlab" target="_blank" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-overlab" style="font-size: 9pt;">اورلب میلگرد</a></strong>&nbsp;در تماس با هم بدلیل اینکه توسط سیم آرماتوربندی در مقابل جابجایی حین بتن ریزی استحکام بیشتری دارند، ترجیح داده می شود. در وصله پوششی(نحوه اورلب بدون تماس)، آرماتورها نباید فاصله زیادی از هم داشته باشند تا بین آنها ترک زیگزاگی ایجاد نشود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">آیین نامه های طراحی و مشخصات فنی فاصله آرماتورها را در این روش اورلب کردن محدود می نمایند. به عنوان مثال طبق آیین نامه جدید ACI318 فاصله مذکور نباید از یک پنجم طول وصله و نه از ۱۵ سانتی متر تجاوز نماید و همچنین فاصله حداقل بین&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a>&nbsp;ها در محل تماس در این روش ۵ سانتی متر می باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><a href="https://ahanbox.com/rebar-price" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-price" style="font-size: 9pt;"><img class="wp-image-709 size-full" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/overlab1.jpg" alt="قیمت میلگرد" width="200" height="244" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/overlab1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a>وصله پوششی</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">اتصالات مکانیکی:</span>&nbsp;هنگامی که اورلب به روش وصله های پوششی غیر اقتصادی ویا غیر عملی(به دلایلی مانند زیاد بودن طول اورلب، محل درزهای اجرایی وغیره) باشد، باعث تراکم یا مسائل خاصی در<a href="https://ahanbox.com/deformed-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/deformed-bar/" style="font-size: 9pt;">&nbsp;آرماتورگذاری</a>&nbsp;شود می توان از اتصالات مکانیکی استفاده نمود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">ابزارهای اتصال مکانیکی در دسترس برای اتصال به این روش عبارتند از:</p><ul style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li style="font-size: 9pt;">پیچ کردن</li><li style="font-size: 9pt;">غلاف های جفت کننده پر شده از فولاد</li><li style="font-size: 9pt;">غلاف های جفت کننده پر شده از گروت</li><li style="font-size: 9pt;">درگیر کردن یا اصطکاک</li></ul><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><a href="https://ahanbox.com/ahan-box" data-mce-href="https://ahanbox.com/ahan-box" style="font-size: 9pt;"><img class="alignright wp-image-711" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/overlab3-150x150.jpg" alt="اورلب میلگرد" width="175" height="175" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/overlab3-150x150.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a><a href="https://ahanbox.com/rebar-price" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-price" data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 9pt;"><img class="alignnone wp-image-710" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/overlab2.jpg" alt="اورلب میلگرد" width="145" height="188" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/overlab2.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">وصله های جوششی:</span>آیین نامه های طراحی مقاومت لازم برای روش اورلب میلگرد بصورت&nbsp;<a href="http://www.crsi.org/index.cfm/steel/lap" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="http://www.crsi.org/index.cfm/steel/lap" style="font-size: 9pt;">وصله جوششی</a>&nbsp;را تعیین نموده است. برای فولادهای دارای ترکیبات شیمیایی متفاوت روش های مختلف جوشکاری وجود دارد، زیرا حرارت جوشکاری اثرات متفاوتی بر روی هر کدام دارد.روش لازم برای جوشکاری جهت تامین جوش های سالم و بدون ترک بستگی به ترکیبات شیمیایی<a href="https://ahanbox.com/" data-mce-href="https://ahanbox.com/" style="font-size: 9pt;">&nbsp;آرماتورها</a>&nbsp;دارد. روش مناسب برای یک نوع ترکیب شیمیایی می تواند برای ترکیب دیگر از همان رده مقاومتی فولاد کاملا نامناسب باشد.لذا قبل از انتخاب روش جوشکاری تعیین ترکیب فولاد یک ضرورت اساسی است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img class="wp-image-714 size-medium aligncenter" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/welded-lab-300x94.jpg" alt="اورلب جوشی" width="300" height="94" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/welded-lab-300x94.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">معمول ترین روش جوشکاری دستی در کارگاه، جوش قوس الکتریکی است. حرارت جوشکاری توسط قوس الکتریکی بین آرماتورها و الکترود تامین می شود. الکترود مصرفی باید با دقت انتخاب شود.جوش مقاومتی فقط در ساخت آرماتورها در کارخانه بخصوص شبکه سیمی جوش شده و شبکه های میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد.اتصال میلگردها از طریق جوشکاری با روش های مختلف مانند جوش نوک به نوک، خمیری یا جوش ذوبی با الکترود با دستور و موافقت قبلی دستگاه نظارت مجاز می باشد.</p><h3 style="font-family: Tahoma;">نکات کارگاهی در مورد اورلب میلگرد</h3><ol style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li style="font-size: 9pt;">&nbsp;محل اورلب&nbsp; میلگردهای تحتانی قطعات خمشی مانند تیرهای سقف در یک سوم کناری ازبر تکیه گاه تیر و اورلب میلگرد های فوقانی قطعه خمشی مانند تیرهای سقف در وسط دهانه یا یک سوم میانی بایستی اجرا گردد.</li><li style="font-size: 9pt;">در صورت مشخص نشدن طول اورلب در نقشه های اجرایی حداقل طول اورلب بایستی به اندازه ۵۵ برابر قطر میلگرد اجرا گردد.</li></ol> text/html 2018-07-03T22:47:20+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام نحوه آرماتورگذاری در قطعات بتنی http://ahanbox.mihanblog.com/post/7 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">آرماتورگذاری یا بعبارتی دیگر جاگذاری دقیق&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/reinforcement-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/reinforcement-bar/" style="font-size: 9pt;">آرماتورها</a>&nbsp;در قطعات بتنی دارای اهمیت زیادی است. آرماتورها باید در موقعیت صحیح خود مطابق نقشه های طراحی محکم شده، قبل از بتن ریزی بسته و نگاه داشته شوند و در مقابل جابجایی، در محدوده رواداری های تعیین شده در مشخصات پروژه مهار گردند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">معمول ترین طریقه بستن&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/deformed-bar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/deformed-bar/" style="font-size: 9pt;">میلگردها</a>&nbsp;به یکدیگر در مبحث آرماتورگذاری، استفاده از سیم آرماتوربندی است. معمولا سیم نرم شده به قطر حدود ۱ تا ۱/۵۰ میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد و حدود ۸ تا ۱۰ کیلوگرم سیم به ازای هر تن آرماتور&nbsp; مورد نیاز است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در&nbsp;<a href="http://ahanbox.blogsky.com/1397/04/13/post-9/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C" target="_blank" title="آرماتورگذاری در قطعات بتنی">آرماتورگذاری</a>&nbsp;به منظور جلوگیری از جایجایی، آرماتورها در نقاط تقاطع کافی به یکدیگر بسته می شوند و نیازی به بستن سیم در همه تقاطع ها نمی باشد. بستن سیم های آرماتوربندی فقط به منظور نگهداری آرماتورها قبل از بتن ریزی است و هیچ افزایش مقاومتی برای سازه ایجاد نمی نماید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">یک نمونه از وضعیت بستن&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar/" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar/" style="font-size: 9pt;">میلگردها</a>&nbsp;توسط سیم بصورت اصولی در شکل زیر نشان داده شده است.</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img class="aligncenter wp-image-613 size-medium" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/tie-bar-268x300.jpg" alt="آرماتورگذاری" width="268" height="300" data-mce-src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/tie-bar-268x300.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">مشخصات فنی پروژه باید شامل ضوابطی برای حمل، انبار و آرماتورگذاری&nbsp;<span style="font-size: 9pt;"><a href="https://ahanbox.com/rebar-price/" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="https://ahanbox.com/rebar-price/" style="font-size: 9pt;">میلگرد</a></span>&nbsp;های پوشش دار به منظور به حداقل رسانیدن اسیب به پوشش آنها باشد.همچنین حدود مجاز اسیب ناشی از حمل و نقل و عملیات اجرایی آرماتورگذاری و در صورت نیاز تعمیر پوشش آسیب دیده نیز باید مشخص گردد. ضوابط مربوط به این موارد نیز در آیین نامه ACI301 ارائه شده است.</p><h2 style="font-family: Tahoma;">تمیزکردن آرماتورها قبل از بتن ریزی</h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">آرماتورها را قبل از بتن ریزی و پس از مرحله آرماتورگذاری باید از موادی چون گل و لای، روغن و سایر مواد خارجی که ممکن است پیوستگی آن را با بتن کاهش دهد، پاک نمود. آثار کارخانه ای و یا لایه نازک زنگ روی آرماتور معمولا قابل ملاحظه نیستند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">زنگ های پوسته ای و ورقه ای جدا شده را که در پیوستگی تاثیر می گذارند باید با خراشیدن و اعمال ضربه(نظیر انداختن، چکش زدن، لرزاندن)، برس زدن یا درصورت امکان با ماسه پاشی، از روی آرماتورها زدود.لازم نیست به سطح براق فلز برسیم، کافی است پوسیدگی و زنگ های پوسته شده و جدا شده را پاک نمود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">هرگونه خاک و گل روی&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF" rel="noopener" target="_blank" data-mce-href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF" style="font-size: 9pt;">آرماتور</a>&nbsp;باید با شست و شو از سطح آن پاک شود. ملاتی که کاملا سخت به آرماتور چسبیده و نمی توان با برس سیمی و با شدت آن را جدا نمود، نیازی به پاک کردن ندارد و می تواند بر روی آرماتور باقی بماند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">با استفاده از مشعل گاز پروپان می توان روغن و گریس را از سطح آرماتور پاک نمود اما باید دقت کرد آرماتورها بیش از حد حرارت داده نشوند. همچنین می توان چربی ها را با ماده کروزین یا همان نفت سفید یا گازوئیل باا احتیاط لازم در کاربرد این مواد، پاک نمود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">به هنگام روغن کاری سطح قالب ها، ممکن است روغن روی آرماتورها بچکد لذا لازم است که در مبحث قالب بندی پس از آرماتورگذاری دقت بیشتری انجام شود. به هر حال اگر روغن قالب تبخیر شود یا لایه بسیار نازکی پوشش شود چندان مضر نیست اما اگر پوشش ضخیمی از روغن روی آرماتور ایجاد شود باید پس از آرماتورگذاری و قبل از بتن ریزی آنها را پاک نمود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">مبحث آرماتورگذاری یکی از مسائل مهم اجرایی در ساخت قطعات بتن آرمه می باشد که قصور در انجام آن و عدم رعایت ضوابط و اصول صحیح آرماتورگذاری می تواند در مقاومت و پایایی قطعات ساخته شده تاثیرات سوئی بجا گذارد.</p> text/html 2018-06-28T22:01:58+01:00 ahanbox.mihanblog.com قهوه دات کام آرماتور و نقش آن در بتن مسلح http://ahanbox.mihanblog.com/post/6 <p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">آرماتور یا همان<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/deformed-bar" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;">میلگرد فولادی</a>&nbsp;</span>در&nbsp;<a href="http://ahanbox.blogsky.com/1397/04/08/post-8/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD" target="_blank" title="نقش آرماتور در بتن مسلح">بتن مسلح</a>&nbsp;&nbsp;نقش بسزایی در صنعت ساخت و ساز برعهده دارد. بتن ذاتا شکننده، مقاوم دربرابر فشار ولی ضعیف در عملکرد کششی و فاقد شکل پذیری لازم می باشد.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">از طرف دیگر میلگردهای فولادی باریک، علی رغم مقاوم بودن در کشش و کاملا شکل پذیر بودن، قادر به تحمل بارهای فشاری قابل ملاحظه ای نیستند.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">ترکیب این دو عنصر به گونه ای است که بارهای کششی توسط میلگرد فولادی در نواحی کششی قطعات و بارهای فشاری توسط بتن تحمل می گردد.&nbsp;شکل های اصلی تقویت کننده های استاندارد بتن شامل میلگردآجدار،شبکه سیمی جوش شده و سیم های بافته شده می باشند.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);"><img class="aligncenter wp-image-573" src="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/reinforcement-300x166.jpg" alt="آرماتور" width="408" height="226" srcset="https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/reinforcement-300x166.jpg 300w, https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/reinforcement-768x424.jpg 768w, https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/reinforcement-1024x565.jpg 1024w, https://ahanbox.com/wp-content/uploads/2018/04/reinforcement.jpg 1152w" sizes="(max-width: 408px) 100vw, 408px" style="box-sizing: inherit; border: 0px; height: auto; max-width: 100%; vertical-align: middle; clear: both; display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;"></p><h2 style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 1.2rem; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 20px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; color: rgb(58, 58, 58); line-height: 1.3;">نحوه ساخت آرماتور</h2><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://ahanbox.com/kavir/" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;">میلگرد</a></span>&nbsp;فولادی یا همان&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;">آرماتور</a>&nbsp; در سازه های بتن مسلح، محصولی از کارخانه نورد گرم است. تولید این محصول از شمش فولادی یا در برخی موارد مقطعی شمش مانند بریده شده از فولاد ریل خط آهن آغاز می گردد. شمش تا دمای سرخ شدن حرارت داده شده و از میان غلتک های متوالی ماشین نورد، عبور داده می شود.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">هربار عبور باعث کاهش سطح مقطع عرضی و طویل تر شدن میله حاصله می گردد. شمش تا حد اندازه میله مورد نیاز کوچک می شود. آخرین سری غلتک ها کنده کاری عمیق شده اند تا آج های استاندارد را بر روی آرماتور ایجاد نمایند.سپس میلگردها به طول استاندارد که معمولا ۱۲ متر می باشند بریده می شوند.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">پس از سرد شدن میلگردها در بسته های حدود ۵ تنی که به بندیل معروف هستند بسته بندی شده، برچسب مشخصات برای شناسایی زده می شود و برای سازنده آرماتور حمل می گردد.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">مهندس طراح سازه بتن مسلح، نقشه های سازه را بطور کامل ارائه می دهد.با استفاده از نقشه های طراحی، یک مجموعه جزئیات&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">آرماتور</span>&nbsp;</a>شامل شماره، اندازه، طول و ابعاد خم مربوط به هر قطعه آرماتور و محل قرارگیری آن در سازه استخراج و تهیه می گردد.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">نقشه های جزئیات ممکن است توسط طراح سازه و یا سازنده آرماتور بر اساس نقشه های طراحی تهیه می گردد که اصطلاحا به آن لیستوفر آرماتورگفته می شود.در هر حالت عموما سازنده، لیستوفر آرماتور شامل اطلاعات کامل در مورد هر نوع&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="https://ahanbox.com/esco/" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;">میلگرد</a></span>&nbsp;مستقیم یا خم کاری شده که باید در کارگاه ساخته شود را فراهم می نماید.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 1.6em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">ایده استفاده از آرماتور در سازه های بتن مسلح منجر به اعضای سازه ای می گردد که نه تنها بسیار مقاوم تر از بتن غیرمسلح بوده، بلکه دارای شکل پذیری به مراتب بیشتر می باشد.</p><p style="font-family: iransharp; box-sizing: inherit; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(58, 58, 58);">بتن مسلح شده با&nbsp;<a href="https://ahanbox.com/rebar-price/" style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(2, 116, 190); transition: all 0.2s linear;"><span style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-weight: 700; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">میلگرد</span></a>&nbsp;فولادی نسبت به دیگر مصالح ساختمانی جهت احداث سازه های اقتصادی ارجحیت یافته است.امروزه استفاده از آرماتور در بتن مسلح یکی از ارکان اساسی در مباحث طراحی و ساخت بوده و همگام با پیشرفت تکنولوژی ساخت،جایگاهی تخصصی به خود ارائه داده است.</p>